Forfatterarkiv: Litteraturtidskriftet Lasso

Lasso søker tekster til #1 AKUSTIKK

Litteraturtidsskriftet Lasso tar imot skjønn- og faglitterære tekster til #1 2016 med temaet AKUSTIKK. Stillheten som knytter seg til litteraturen, til skrivingen og lesingen, markerer inngangen til Lassos første utgave i 2016. Kan tekster lage lyd?Hva skjer i møtet mellom lyd og tekst? Finnes det resonans i det tekstlige rommet? Hvem setter grensene for rommet? Hva med gjenklang i tid? Er det å skrive en måte å lytte på? Vi ønsker oss tekster som utforsker litteraturens hulrom og høyttalere, støyende forelegg og tekstens ønske om å klinge utover seg selv. Bidragene sendes til litteraturtidsskriftet.lasso@gmail.com innen 31. januar. Alle bidrag får tilbakemelding

sound

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil du bli trykket i Lassos nye nummer?

12141689_957857507610524_9139110938608983997_n

Temaet er VITNE. Har du noen gang tenkt på litteratur som et vitnesbyrd, en fortolkning av virkeligheten, en fortolkning av annen litteratur? Vitner litteraturen om et menneskelig virke, etter spor av liv? Skriver vi for å bli hørt? På en helt annen side, skriver vi for å behandle noe vi har vært vitne til, eller er vi vitne til språket som behandler den skrivende? Vil du undersøke hvordan blikk og perspektiv utgjør en sentral rolle i litteraturen? Og hva med leserens dobbelte blikk?

Skjønnlitteratur og sakprosa ønskes til litteraturtidsskriftet.lasso@gmail.com innen 18. oktober. Teksten bør ikke være lengre enn 5 sider (12ptk, enkel linjeavstand).
Alle tekster får tilbakemelding! En av tekstene får dessuten en omtale av redaksjonen.
NB1: La temaet inspirere, ikke definere teksten din!
NB2: Send oss gjerne din semesteroppgave, hjemmeeksamen, utdrag fra bachelor- eller masteroppgave og redd teksten fra glemselen!

LITTERATURTIDSSKRIFTET LASSO SØKER TEKSTER TIL #3 2015.

Temaet er STED
Hvor finner litteratur sted og hvordan?
STED kan være en adresse, et tidspunkt, et rom i hukommelsen, GPS-koordinater, en tilstand, en tom stol, en reise.
Hva skjer når teksten forlater papiret og vil være et annet sted? Hvor går litteraturens grenser?
Vi ønsker oss skjønnlitteratur og sakprosa som tolker temaet på ulike måter.
Tekstene må gjerne forske i temporalitet og både god og dårlig stedsans—eller bare være et bevis på du finnes akkurat her og nå.
Send oss ditt dikt, essay, brev, novelle, anmeldelse, eller postkort fra ferien.
Vi blir spesielt glade for reiseskildringer.
Vi tar gjerne imot illustrasjoner.
Frist: 9. august.
Bidrag sendes til: litteraturtidsskriftet.lasso@gmail.com
eller v/ Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.
Postboks 1003 Blindern, 0317 Oslo.
Alle bidrag får tilbakemelding!

showImage

tenne

HUSK Å SEND INN TEKSTER TIL #2 BARK!

DSC_0121
HUSK Å SEND INN TEKSTER TIL #2 BARK!

DSC_0324
HUSK Å SEND INN TEKSTER TIL #2 BARK!

DSC_1112
HUSK Å SEND INN TEKSTER TIL #2 BARK!

DSC_0275
HUSK Å SEND INN TEKSTER TIL #2 BARK!

DSC_0117