#1 GJENFERD

Utgitt 13. mars 2018

Hva hører vi når vi lytter til fortiden? Når minnes vi det forgagne av fri vilje, og når konfronterer litteraturens mimesis oss med vår egen historie? Hvilken betydning har det når vi kan se gamle hendelser utspille seg i ny form, som de gjør i Ibsens «Gjengangere»? Og på hvilken måte kan vårt eget liv hjemsøke oss gjennom litteraturen og minne oss på vår egen sårbarhet? Ord som aldri ble sagt og ord man aldri skulle sagt, uoppfylte ønsker og stunder man ville udødeliggjøre – gjenferdene tar ulike skikkelser, og de kommer med et tvingende påbud om refleksjon.

Illustrasjon: Inga Pernille Bjerkan
Illustrasjon: Inga Pernille Bjerkan