LITTERATURTIDSSKRIFTET LASSO SØKER TEKSTER TIL #3 2015.

Temaet er STED
Hvor finner litteratur sted og hvordan?
STED kan være en adresse, et tidspunkt, et rom i hukommelsen, GPS-koordinater, en tilstand, en tom stol, en reise.
Hva skjer når teksten forlater papiret og vil være et annet sted? Hvor går litteraturens grenser?
Vi ønsker oss skjønnlitteratur og sakprosa som tolker temaet på ulike måter.
Tekstene må gjerne forske i temporalitet og både god og dårlig stedsans—eller bare være et bevis på du finnes akkurat her og nå.
Send oss ditt dikt, essay, brev, novelle, anmeldelse, eller postkort fra ferien.
Vi blir spesielt glade for reiseskildringer.
Vi tar gjerne imot illustrasjoner.
Frist: 9. august.
Bidrag sendes til: litteraturtidsskriftet.lasso@gmail.com
eller v/ Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.
Postboks 1003 Blindern, 0317 Oslo.
Alle bidrag får tilbakemelding!

showImage

tenne


Publisert

i

av

Stikkord: