Kategori: FREMMED

  • Jeg ved hvem De er

    – en undersøkelse av fortellermotivet i Hamsuns novelle «Livets røst» Av Simen Bugge  «Disse historier er skrevne i den så yndede jeg-form. Gid den ikke var, gid mennesker kunne holde deres jeg udenfor deres bøger!»[1] Jeg skal ikke her, over hundre år for sent, komme med et motsvar til denne ytringen som et innlegg i…