Kategori: Bidra!

  • INDRE/YTRE UTLYSNING

    Hva er indre og ytre egenskaper? Kan man skille mellom dem? I konkret forstand, ja. Men hva skjer når begrepene treffer metaforens verden, når man for eksempel står der «med sitt hjerte blottet»? I det abstrakte vil det indre og det ytre ofte gli inn i hverandre, og dikotomien blir en dualisme. Kanskje deler dette…

  • Lasso søker tekster til #1 AKUSTIKK

    Litteraturtidsskriftet Lasso tar imot skjønn- og faglitterære tekster til #1 2016 med temaet AKUSTIKK. Stillheten som knytter seg til litteraturen, til skrivingen og lesingen, markerer inngangen til Lassos første utgave i 2016. Kan tekster lage lyd?Hva skjer i møtet mellom lyd og tekst? Finnes det resonans i det tekstlige rommet? Hvem setter grensene for rommet? Hva med…