INDRE/YTRE UTLYSNING

Hva er indre og ytre egenskaper? Kan man skille mellom dem? I konkret forstand, ja. Men hva skjer når begrepene treffer metaforens verden, når man for eksempel står der «med sitt hjerte blottet»? I det abstrakte vil det indre og det ytre ofte gli inn i hverandre, og dikotomien blir en dualisme. Kanskje deler dette parforholdet egenskaper med andre og lignende begreper, som psykisk/fysisk eller sjel/kropp, men indre/ytre kan romme så mye mer. Når Charles Bovary ser inn i øynene på Emma, ser han kun hennes brune iriser og sitt eget speilbilde reflektert i dem, mens når Emma Bovary ser inn i Leons øyne, oppstår det «en brusing i hodet, som om deres stirrende pupiller sendte ut hørbare signaler […] og fortid og fremtid, minner og drømmer — alt inngikk i denne ekstasens sødme». Slik kan forståelsen av det indre og det ytre utarte seg forskjellig. Den realistiske legen ser kun ser den objektive, fysiske overflaten, og den drømmende Madam Bovary lar den ytre verden speile hennes indre verden på en slik måte at hun, i likhet med Don Quijote, sliter med å forstå skillet mellom de to. Og kanskje finnes det ikke noe skille? Kanskje vil vi aldri kunne forstå verden i seg selv (Ding an sich), bare hvordan verden fortoner seg for oss (Ding für mich)?

I alle tilfelle er litteraturen det rette stedet for å utforske disse spørsmålene, så send inn ditt bidrag til litteraturtidsskriftet.lasso@gmail.com innen 22. august!Vi tar imot dikt, noveller, romanutdrag, dramatikk, essays og mer. Pass på at bidraget ikke overskrider 5 sider i Word (Times New Roman, 12pkt, 1,5 linjeavstand)


Publisert

i

av

Stikkord: