Stikkord: intervju

  • Smalt er veien å gå

    De siste ti årene har en rekke små forlag, som Gasspedal, Attåt, H Press, Flamme og Feil Forlag blitt etablert. Utgivelsene er ofte sjangereksperimenterende og bryter med konvensjonelle litterære former. Bokhandelen Audiatur, som drives på idealistisk basis av Martin M. Sørhaug, er en del av denne motstrømsbevegelsen. Audiatur og søsterforetaket dssp (Distribusjon for skandinavisk småpresse)…