Stikkord: TANKEPERLER

  • TANKEPERLER fra Charles Baudelaire *

    Fra «Det skjønne, moten og lykken» «Den forestilling et menneske gjør seg om det skjønne, vil prege hele hans påkledning, fallet i tøyet, håndbevegelsene, ja selv i ansiktstrekkene vil den nesten komme til uttrykk i det lange løp. Et menneske vil til slutt komme til å ligne på sin forestilling om seg selv.» (s 168)…